INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  uprzejmie informuje, że organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa, co znalazło potwierdzenie w nowym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 964), a w szczególności w §15 ust. 9.

Należy jednak brać pod uwagę ryzyka związane z organizacją i pamiętać o nadal obowiązujących rygorach, zabezpieczeniach i ograniczeniach w miejscach, gdzie spotykamy się w większej liczbie.

 

W związku z powyższym poniżej prezentuję Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z którym szkolenie zostało przygotowane.

 

Cel wdrażanych procedur:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.

2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. 

3. Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań.

4. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

 

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania.

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem.

 

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym znajdą Państwo w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

 

Ponadto, zachęcam Państwa do zapoznania  się z:

 

Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym znajdą Państwo w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

 

oraz

 

Wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym znajdą Państwo w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

 

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl