„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia szkolenie pn. „Petycje, skargi i wnioski  w działalności organów samorządowych po zmianach ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji”, zaplanowane na dzień 29 kwietnia br. (środa) zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.:

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI  W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”,

zaplanowane w terminie 29 kwietnia 2020 r. tj. środa, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: przedstawienie zasad nowej ustawy o petycjach i obowiązków organów samorządowych w tym zakresie; wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych  przy załatwianiu skarg.

 

Szkolenie skierowane jest do: sekretarzy gmin i powiatów, przewodniczących rad, członków  komisji rewizyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz innych osób zainteresowanych  tematem.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - dr Rafał Budziszdoktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

I. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1. Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).

2. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.

3. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.

4. Statutowa regulacja nowej komisji.

 

II.  SKARGI I WNIOSKI

 

1. Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.

2. Pojęcie skargi i wniosku.

3. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.

4. Tryb i forma składania skarg. 

5. Problem skargi „elektronicznej”.

6. Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.

7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.

8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.

9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.

10.  Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.

11.  Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych

12.  Skargi a ochrona danych osobowych.

13.  Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.

14.  Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.

15.  Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

16.  Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?

17.  Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.

18.  Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych

19.  Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).

 

III. PETYCJE

 

1. Założenia ustawy o petycjach.

2. Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.

3. Obowiązki organów samorządowych w związku z nową ustawą o petycjach.

4. Podmioty uprawnione do składania petycji.

5. Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.

6. Petycja wielokrotna i zbiorowa.

7.Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.

8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.

9. Tryb procedowania w sprawach petycji.

 

 

IV. PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl