„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.”

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia szkolenie pn. „PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.”, zaplanowane na dzień 02 czerwca  br. (wtorek) zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.”,

 

zaplanowane w terminie 02 czerwca 2020 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: omówienie najważniejszych zmian odnoszących się do tych jednostek wchodzących w życie w 2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, ale także faktur wystawianych do paragonów oraz kas online, którymi kolejna grupa towarów i usług zostanie objęta od lipca 2020 r.

W toku szkolenia zostaną również przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT.

Głównym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT.

W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną również wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do faktur wystawianych do paragonów fiskalnych, a także przedstawione nowe regulacje dotyczące paragonów elektronicznych.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT
i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

 

Szkolenie adresowane jest do: osób  zajmującym się podatkiem VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. ZMIANY W ZAKRESIE BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI OD KWIETNIA 2020 R. AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIAMI W MPP.

 

1. Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT i CIT.

2. Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR.

3. Przelewy i transakcje, które nie skutkują konsekwencjami w VAT:

 • warunki skutecznego uwolnienia się odpowiedzialności.

4. Zapłata zaliczek a mpp.

5. Płatność na rzecz komornika lub organu egzekucyjnego w mpp.

6. Brak oznaczenia faktury sprzedawcy a mpp.

7. Możliwość korygowania faktur bez oznaczenia mpp.

8. Realizacja płatności na rzecz podatnika, który nie posiada rachunku rozliczeniowego.

 

2. NOWE KLASYFIKACJE STATYSTYCZNE DLA CELÓW VAT I WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA:

 

1. Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.

2. Czym jest WIS jaki jest jej zakres ochronny?

3. Możliwość uzyskania WIS dla towarów i usług z załącznika nr 15.

4. Nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT od kwietnia 2020 r. i listopada 2019 r. (Nomenklatura Scalona - CN, PKWiU, PKOB).

5. Przykładowe wyszukiwanie towarów sklasyfikowanych wg CN.

6. Czy istnieje możliwość samodzielnego klasyfikowania towarów i usług?

 

3. ZMIANY STAWEK PODATKOWYCH OD KWIETNIA 2020 R.:

 

1. Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi.

2. Stawki podatku na czynności związane z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym:

 • usługi konserwacyjne,
 • fotowoltaika.

3. Opodatkowanie dotacji związanych z ceną na przykładzie OZE.

4. Usługi związane z wyżywieniem (gastronomia) – prawidłowość zmian stawek VAT na tle orzecznictwa TSUE.

 

4. NOWA STRUKTURA JPK_VAT, LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT-7:

 

1. Podmioty stosujące nowe JPK_VAT od lipca 2020 r.

2. Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.

3. Sformalizowane zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów.

4. Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.

5. Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:

 • istotne zmiany dotyczące oznaczenia dowodów sprzedaży,
 • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji,
 • oznaczenia grup towarów i usług.

6. Zakres danych w ewidencji zakupów:

 • dane wynikające z dokumentów zakupu,
 • nowe oznaczenia dokumentów zakupu.

7. Zasady przesyłania JPK_VAT.

8. Składanie miesięcznych i kwartalnych JPK_VAT.

9. Jak korygować nowe JPK_VAT? Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.

10. Możliwość wezwania przez urząd skarbowy do korekty JPK_VAT.

11. Obowiązek niezwłocznego korygowania JPK_VAT.

12. Kary za niedokonanie niezwłocznych korekt w ewidencji VAT.

 

5. KASY REJESTRUJĄCE – ZMIANY OD KWIETNIA I LIPCA 2020 R.:

 

1. Możliwość wystawiania paragonów elektronicznych od kwietnia 2020 r.

2. Czynności objęte obowiązkiem instalacji kas online od lipca 2020 r., w tym:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla do celów opałowych.

3. Czy można uniknąć instalacji kas online w zakresie ww. czynności?

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl