„WYBRANE ZAGADNIENIA  NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”

„WYBRANE ZAGADNIENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Ewa Wiktorowska zapraszają na szkolenie pt.:

 

„WYBRANE ZAGADNIENIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZAMÓWIENIA KRAJOWE”,

 

zaplanowane w terminie 26 stycznia 2021 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: 01 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Jedna z kluczowych zmian dotyczy tzw. zamówień podprogowych. Nowe Prawo dzieli je aż na 3 kategorie: zamówienia poniżej progów UE (dział III ustawy, tj. art. 266-310), zamówienia bagatelne (art. 2 ust. 2), zamówienia na usługi społeczne poniżej progów UE (art. 359 pkt 2). Na nowo zdefiniowano zamówienia bagatelne, którym będzie każde zamówienie, o wartość bez podatku od towarów i usług mniejszej niż 130 tys. zł, nie mniejszej jednak niż 50 tys. złotych.

Wprowadzono wiele wymogów dla zamówień bagatelnych jak chociażby: publikacja ogłoszenia w BZP, przekazanie wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia, określono minimalny zakres informacji ogłoszenia, sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Szczególną uwagę na szkoleniu zwrócimy na zmiany, jakie w zamówieniach podprogowych wprowadza nowe Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności obowiązki w zamówieniach od 50 do 130 tys. złotych.

 

Szkolenie skierowane jest do: wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Ewa Wiktorowska, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych, były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl