Aktualne szkolenia l SPIGDB

Aktualne szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuje, że organizacja szkoleń w formie stacjonarnej (maks. 50 osób  - Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19) jest możliwa od dnia 06 czerwca 2021 r. (niedziela), co znalazło potwierdzenie w Rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 04 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021. 1013) i  Rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia z dnia 11czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021. 1054)

„KONTROLA GMINY W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz Robert Litwinek
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

 „Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne
i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie odpadów komunalnych”

realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 21 września 2021 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„OCHRONA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH LUB ŚRÓDPOLNYCH JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz radca prawny Krzysztof Gruszecki
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

„Ochrona zadrzewień przydrożnych lub śródpolnych
jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego”

realizowanew ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 23 września 2021 r. tj. czwartek,

w godzinach 9:00 - 15:00

w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„PROBLEMY W  JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH -  RACHUNKOWOŚĆ, DOCHODY, WYDATKI,  ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Teresa Krawczyk  zapraszaja  na szkolenie pt.:

 

„PROBLEMY W  JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH -

RACHUNKOWOŚĆ, DOCHODY, WYDATKI,
ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH”,

 

zaplanowane w terminie 29 września 2021 r. tj. środa, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„E-DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”

StowarzyszeniePowiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
dr Agnieszka Korzeniowska - Polak zapraszają na szkolenie pt.:

 

„E-DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW

KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”,

 

zaplanowane w terminie 05 października 2021 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco,
ul. Podrzeczna 22.

„SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI...

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz r. pr. dr hab. Artur Modrzejewski
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

„System gospodarowania odpadami komunalnymi –
z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku  gminach  oraz ustawie o odpadach
(ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o odpadach)”


realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 07 października 2021 r. tj. czwartek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„WARSZTATY I KONSULTACJE  Z ZAKRESU WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I MEDIALNYCH”

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję,  iż w dniach 11 – 13 października 2021 r. w Hotelu PEGAZ, ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica – Zdrój, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury organizuje szkolenie wyjazdowe dla kadry zarządzającej JST pn. „WARSZTATY I KONSULTACJE Z ZAKRESU WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I MEDIALNYCH”.

„KONTROLA  GMINY W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz Robert Litwinek
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

„Kontrola  gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe
i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie nieczystości ciekłych”


realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”


zaplanowane w terminie
26 października 2021 r. tj. wtorek,w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Serdecznie zapraszamy na
XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów,
które odbędzie się 6-7 października 2021 r.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl