Organy Stowarzyszenia l SPIGDB

Organy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Organy Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - najwyższa władza Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, gdzie gminy i powiaty członkowskie reprezentowane są przez delegatów – Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów  lub ich pełnomocników.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia - organ kontroli wewnętrznej, którego zadanie to kontrola całokształtu pracy zarządu, w tym  zgodności ze statutem oraz obowiązującym prawem. Komisja wybierana jest spośród delegatów – Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów  gmin i powiatów członkowskich Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia - władza wykonawcza, organ odpowiadający za faktyczne, codzienne działania Stowarzyszenia, zarządza stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest wybierany spośród delegatów – Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów  gmin i powiatów członkowskich Stowarzyszenia.

Zobacz również nasze certyfikaty

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl