Realizowane programy / projekty l SPIGDB

Realizowane programy

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Realizowane programy

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  realizuje projekty w różnych dziedzinach, których celem jest dostarczenie gminom i powiatom narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem oraz tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy gminami i powiatami. 

 

Wspieramy, doradzamy i dostarczamy eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie, aby najlepiej odpowiadać na stające przed gminami i powiatami wyzwania i wspomagać je wyborze optymalnych rozwiązań lokalnych.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl