Program

Program "tradycja"

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Program „TRADYCJA” realizowany był przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury corocznie od 2005 do 2014 roku przy współpracy z Muzeum w Łowiczu i Powiatowym Urzędem Pracy Łowiczu.

Program miał na celu zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie powiatu łowickiego poprzez reintegrację zawodową i społeczną grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program ten obejmował również poznawanie miejscowego dziedzictwa kulturowego powiatu łowickiego poprzez upowszechnianie tradycyjnych technik i wytworów rękodzieła artystycznego, popularyzowanie ginących zawodów w społeczeństwie, podtrzymywanie gałęzi artystycznych związanych z folklorem ziemi łowickiej, wzbogacenie turystyki regionalnymi ofertami kulturowymi. 

Program „TRADYCJA” w sposób znaczący przyczynił się do propagowania bogatych tradycji folklorystycznych powiatu, a jednocześnie zmniejszał stan bezrobocia na terenie powiatu łowickiego.

Program miał także na celu promocję sztuki i rękodzieła ludowego oraz kształtowanie świadomości kulturowej i historycznej Księstwa Łowickiego wśród młodych ludzi oraz integrację mieszkańców powiatu łowickiego. Skupiał się na objęciu wsparciem osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i z uwagi na nieaktywność zawodową związaną z opieką nad dziećmi, uzależnienie, czy też powrotem na rynek pracy po chorobie, są długotrwale bezrobotni, a co za tym idzie mają problem w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

W ramach Programu „TRADYCJA" osoby bezrobotne zatrudniane były  na okres wiosna – lato do realizacji zajęć warsztatowych i przeprowadzania lekcji pokazowych dla dzieci, młodzieży i grup odwiedzających Muzeum w Łowiczu i Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, na którego terenie pracowali.

Ponadto uczestnicy Programu sami wychodzili z inicjatywą udziału w folklorystycznych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie całego kraju, jak Piknik Funduszy Europejskich na Rynku C.H. Manufaktura w Łodzi, ale również i tych, które odbywają się na terenie powiatu łowickiego, jak Jarmark Łowicki, Biesiada Łowicka, Dni Łowicza, czy dożynki powiatowe.

 

Program

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl