ABC SEGREGACJI ODPADÓW PO ZMIANACH PRAWA OD 01 LIPCA 2017 ROKU

ABC SEGREGACJI ODPADÓW PO ZMIANACH PRAWA OD 01 LIPCA 2017 ROKU

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr inż. Barbara Kozłowska

zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
„ABC segregacji odpadów po zmianach prawa od 01 lipca 2017 roku” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 19 czerwca 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  szkolenie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów szczególną uwagę poświęci wyzwaniom dla polskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z nową polityką odpadową Unii Europejskiej, która związana jest z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Zakłada ona utrzymanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu (odpady – jeżeli już powstaną – są traktowane jako potencjalne surowce). Należy też dążyć do pobudzenia rynku surowców wtórnych i zapotrzebowania na surowce pochodzące z recyklingu dzięki zastosowaniu zachęt ekonomicznych i opracowaniu kryteriów utraty statusu odpadów. Aby spełnić wymagania stawiane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami, w tym również gospodarki odpadami komunalnymi,  zgodnie z hierarchią należy przede wszystkim konsekwentnie upowszechniać prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz organizować właściwe warunki do jej realizowania. Dzięki selektywnej zbiórce a później jeszcze dodatkowej segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców. Polska staje przed niezmiernie trudnym wyzwaniem, aby radykalnie zwiększyć stopień przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania, zaś posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie czy gospodarka Europy i Polski może się rozwijać bez produkowania odpadów przygotowano ww. szkolenie. Podczas szkolenia będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami, przedstawić różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócić też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zwłaszcza w kontekście nowych zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą jednolite na terenie całego kraju i wejdą od 01 lipca 2017 r. w życie.

Szkolenie adresowane jest do: organów gminy (wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast) i organów związków międzygminnych (zarządów, walnego zgromadzenia), przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, pracowników JST odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami  oraz innych osób związanych zawodowo lub zainteresowanych ww. tematyką.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – dr inż. Barbara Kozłowska, pracownik Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, specjalista od spraw zarządzania gospodarką odpadami i przetwarzania odpadów.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały informacyjne i promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0