Jak optymalnie i efektywnie zarządzać finansami szkół i przedszkoli

JAK OPTYMALNIE I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W KONTEKŚCIE ZMIAN PROJEKTOWANYCH W USTAWIE O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH” ORAZ „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PRAKTYCE SZKOLNEJ – DYREKTOR W ROLI LIDERA ZMIANY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz i Marika Pławiak zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie  pt.:

„JAK OPTYMALNIE I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W KONTEKŚCIE ZMIAN PROJEKTOWANYCH  W USTAWIE O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH”
ORAZ
„ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PRAKTYCE SZKOLNEJ – DYREKTOR W ROLI LIDERA ZMIANY”

zaplanowane w terminie 21 września 2017 r. tj. czwartek, w godzinach 10:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

W związku z zadaniami, które stoją przed Państwem w kolejnych miesiącach roku, wynikającymi ze zmian w systemie oświaty, zapraszam przedstawicieli JST i dyrektorów szkół na szkolenie, mające na celu wsparcie Państwa w procesie wdrażania zmian związanych z reformą oświaty.

Celem szkolenia „Jak optymalnie i efektywnie zarządzać finansami szkół i przedszkoli w kontekście zmian projektowanych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych” jest przedstawienie wpływu skutków finansowych projektowanych zmian na finanse i organizację pracy placówek oświatowych.  

Dzięki szkoleniu jego uczestnik: pozna i scharakteryzuje kierunek planowanych zmian w obszarze finansów, przeanalizuje sytuację w JST i wskaże skutki planowanych zmian w obszarze finansowym, zorganizuje działalność placówek oświatowych w sposób optymalny i efektywny, scharakteryzuje skutki potencjalnie możliwych działań i oceni ryzyko oraz konsekwencje podejmowanych decyzji mających wpływ na finanse JST oraz skonsultuje i przedstawi nowe rozwiązania prawne tak, aby zminimalizować ryzyko protestów środowiska nauczycieli.

Celem szkolenia  „Zarządzanie zmianą w praktyce szkolnej – dyrektor w roli lidera zmiany” jest praktyczne przygotowanie dyrektorów do przeprowadzenia nauczycieli przekształcanych szkół przez zmiany będące konsekwencją reformy oświaty. Dyrektorzy zapoznają się m.in. ze sposobami komunikacji z nauczycielami dla przełamania oporu i lęku przed nową rzeczywistością szkolną. Dowiedzą się również, jakie trudności mogą pojawić się tam, gdzie będzie miało miejsce połączenie zespołów nauczycielskich z różnych placówek oraz jak je przezwyciężyć i pogodzić różnice.

Dzięki szkoleniu jego uczestnik: będzie miał świadomość różnorodności interesów i postaw nauczycieli w przekształconych placówkach, pozna etapy doświadczania zmiany przez nauczycieli  w nowej rzeczywistości szkolnej, zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące wspomagania całej placówki w procesie zmiany po reformie oświaty, zdobędzie umiejętności komunikacyjnego radzenia sobie z oporem i lękiem swoich nauczycieli przed nową rzeczywistością szkolną.

Szkolenia adresowane jest do: przedstawicieli JST, dyrektorów szkół oraz tych, którzy zarządzają finansami placówek oświatowych w JST i prowadzących obsługę finansową zadań oświatowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkoleń: Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert OREw zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. Marika Pławiak,  dyrektor placówki kształcenia ustawicznego, trener ewaluacji oraz kompetencji komunikacyjnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania idei mediacji rówieśniczych w szkołach. Ponadto, specjalizuje się w dziedzinie coachingu, również wychowawczego – w pracy z młodzieżą. Autorka publikacji na temat mediacji i coachingu. Specjalistka ds. rozwoju i kompetencji trenerskich w firmie VULCAN.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0