Jak przygotować się do ruchu kadrowego w placówkach oświatowych

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO RUCHU KADROWEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO RUCHU KADROWEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU 2017
W ŚWIETLE ZMIAN W USTROJU SZKOLNYM?”

zaplanowane w terminie 02 marca 2017 r. tj. czwartek, w godzinach 10:00 – 15:00
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Reforma oświaty stawia przed samorządami i dyrektorami szkół wiele wyzwań. Chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym zadaniu, zapraszam na szkolenia  zakresu reformy oświaty.

 

Celem szkolenia jest: sformułowanie założeń polityki kadrowej w roku 2017 w prowadzonych przez JST placówkach; zastosowanie adekwatnych do potrzeb oświaty w JST sposobu ochrony stosunku pracy nauczycieli; przeanalizowanie szczególnie niekorzystnych dla nauczycieli rozwiązań, które mogą skutkować sprawami sądowymi; ustalenie liczby osób i etatów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek prowadzonych przez JST; obliczenie wysokości środków niezbędnych do realizacji zadań obowiązkowych oraz dodatkowych; ocena wydatków pojawiających się w związku ze zmianami pod kątem celowości i efektywności; zidentyfikowanie ryzyka błędów przy dokonywaniu czynności kadrowych oraz rozważenie skutków finansowych i wizerunkowych dla JST w przypadku błędnej polityki kadrowej.

Szkolenie adresowane jest do:  dyrektorów szkół; prezydentów, burmistrzów i wójtów; osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST oraz specjalistów do spraw kadr w oświacie.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymają elektroniczny „Przewodnik po reformie” wraz z wzorami dokumentów i informacjami o praktycznym wdrożeniu procedur (m.in. uchwała o sieci szkół, wzory statutów, aktów założycielskich itp.).

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0