Naturalne technologie w utrzymaniu dobrostanu zbiorników wodnych

NATURALNE TECHNOLOGIE W UTRZYMANIU DOBROSTANU ZBIORNIKÓW WODNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury zapraszają na konferencję bezpłatną pn.:
„Naturalne technologie w utrzymaniu dobrostanu zbiorników wodnych”
realizowaną w ramach projektu pt.:
„Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”
zaplanowaną w terminie 11 października 2017 r.,tj. środa, w godzinach 9:00 - 16:00  w  Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej, ul. Wojska Polskiego 9, 96-230 Biała Rawska.

 

Celem projektu jest:  upowszechnianie wiedzy z zakresu roli pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej. Projekt promuje: dobre praktyki oraz innowacyjne, naturalne technologie wspierające  ochronę środowiska, działania na rzecz przywracania i zachowania równowagi ekosystemowej, upowszechniania biologizacji, ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej oraz edukacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. W ramach projektu  prezentowane będą  również badania, zgromadzona wiedza i praktyka w ich wdrażaniu.

Celem konferencji jest:  zaprezentowanie efektów stosowania konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów w utrzymaniu dobrostanu zbiorników wodnych oraz hodowli ryb w cyklu zamkniętym.

Niewątpliwie atutem konferencji będzie część studyjna, która odbędzie się w Ośrodku zarybieniowo - rybackim „Żurawia” , Żurawia 42, 96-230 Biała Rawska.

Konferencja adresowana jest do: przedstawicieli JST - pracowników starostw, urzędów miast i gmin - szczególnie tych, którzy mają problemy z utrzymaniem najczęściej przekraczanych parametrów fizyko–chemicznych wody pitnej – zawartość żelaza i manganu,  zakwitaniem wody w fontannach, oczkach wodnych, starorzeczach i ciekach wodnych, stawach i jeziorach na swoim terenie oraz do hodowców ryb.

Wybór i opracowanie materiałów konferencyjnych oraz wystąpienia podczas konferencji – Stanisław Kolbusz, Prezes Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury, jeden z inicjatorów i współzałożycieli Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych. Stowarzyszenie działa na rzecz przywracania i zachowania równowagi ekosystemowej, upowszechniania biologizacji, ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej oraz edukacji w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego; Sebastian Podstawka, Dyrektor Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie k/Lublina, które wytwarza wyroby na bazie konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów, w tym ProBio SANIT. Właściciel jedynego w Polsce ekologicznego gospodarstwa chmielarskiego, na terenie którego prowadzone były badania habilitacyjne dotyczące funkcjonowania oczyszczalni przydomowej. Od kilku lat z powodzeniem wdraża metodę Kwadrant-Ekosystem na oczyszczalniach komunalnych i przydomowych; Wiesław Zembrzycki, były dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach, od kilku lat wdraża stosowanie probioceramiki metodą KWADRANT-Ekosystem na wodociągach; Sławomir Gacka, Prezes Zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o. – wyłącznego dystrybutora wyrobów wytwarzanych w oparciu o probiotechnologię. Jest jednym z inicjatorów i współzałożycieli Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury oraz Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych. O 2005 r. promuje i wdraża stosowanie pożytecznych mikroorganizmów metodą KWADRANT-Ekosystem w procesach oczyszczania ścieków, gospodarce osadowej, dezodoryzacji i udrażnianiu trakcji kanalizacyjnych, na składowiskach odpadów i w kompostowaniu oraz utrzymaniu dobrostanu zbiorników wodnych – naturalnych i sztucznych; Arkadiusz Kartus, właściciel ekologicznego gospodarstwa sadowniczego, opracował naturalną technologię utrzymania dobrostanu wód na stawach przy gospodarstwie agroturystycznym, od wielu lat wdraża technologię pozwalającą na utrzymanie dobrostanu małych akwenów wodnych – naturalnych i sztucznych.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0