Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce

„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE – ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE –
ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ”
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych”
zaplanowane w terminie 15 listopada 2017 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania nowych rozwiązań prawnych – ułatwiających zarówno prowadzenie postępowań planistycznychi administracyjnych, jak i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników urzędów  gmin i urzędów marszałkowskich, zwłaszcza zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pracowników urzędów wojewódzkich, pracowników służb ochrony przyrody i ochrony zabytków, planistów przestrzennych, przedstawicieli inwestorów i branży reklamowej.

 Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – dr Anna Fogel, radca prawny, specjalista w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,  z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz organów administracji publicznej i prywatnych inwestorów oraz prowadzeniu wykładów dla pracowników administracji samorządowej (urzędy gmin, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego) i rządowej (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, powiatowe inspektoraty sanitarne, Urząd Lotnictwa Cywilnego, urzędy wojewódzkie) a także  planistów przestrzennych, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Współautor i redaktor naukowy Komentarza do ustawy krajobrazowej wydanego przez Wolters Kluwer.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.       

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0