OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY – CHARAKTERYSTYKA, SPECYFIKA, SWOISTOŚĆ, PROBLEMY PRAKTYCZNE

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Bartłomiej Opaliński  zapraszają na szkolenie pt.:

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY – CHARAKTERYSTYKA, SPECYFIKA, SWOISTOŚĆ, PROBLEMY PRAKTYCZNE”, zaplanowane 06 marca 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,   ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  w zakresie ochrony danych osobowych placówki kultury różnią się – ze względu na regulacje prawne – od pozostałych jednostek przetwarzających dane osobowe. Obowiązkiem kierownika /dyrektora (administratora danych)  każdej placówki kultury jest zapewnienie ochrony danych osobowych w danej jednostce oraz wprowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych powinno być prowadzone ze szczególną starannością i zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie danych placówek kulturalno-oświatowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie tych zasad w działalności jednostki a także zapoznanie ze sposobem opracowania niezbędnej dokumentacji wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – dr Bartłomiej Opaliński, jest doktorem nauk prawnych, praktykującym radcą prawnym,  adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. aplikacji prawniczych. W latach 2012 - 2015 pracował w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się m. in. analizą orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, w szczególności dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania służb mundurowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii, pięciu monografii we współautorstwie oraz dwóch komentarzy. Autor i trener licznych szkoleń przeprowadzanych dla radców prawnych, pracowników samorządu terytorialnego, pracowników administracji rządowej oraz pracowników instytucji sektora prywatnego. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.    

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0