Poprawność rozliczeń podatku vat

POPRAWNOŚĆ ROZLICZEŃ PODATKU VAT

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.:

„POPRAWNOŚĆ ROZLICZEŃ PODATKU VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM CZĄSTKOWYCH DEKLARACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2017 R.”

zaplanowane w terminie 18 września 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2017 r. scentralizowanych rozliczeń podatkowych w podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego ich jednostkach budżetowych/zakładach budżetowych, w wyniku czego znacznie zwiększył się ich zakres, a ponadto biorąc pod uwagę specyfikę tych jednostek (działalność administracyjna, statutowa, cywilnoprawna), w praktyce pojawiło  się wiele wątpliwości związanych z poprawnym rozliczaniem podatku VAT prze te podmioty. Wątpliwości te dotyczą zarówno podatku należnego (w szczególności rozpoznania czy dana czynność jest objęta czy nie ustawą VAT, czy powinna być ujęta w deklaracji VAT a jeżeli tak, to jaką stawkę zastosować itd.), jak i podatku naliczonym (czy odliczyć VAT, w jakiej wysokości odliczyć, czy do odliczenia stosować pre-wskaźnik, wskaźnik proporcji itd.). Dodatkowo ustawodawca również od 1 stycznia 2017 r. wprowadził dużą nowelizację ustawy VAT, w tym sankcje za błędne rozliczanie podatku VAT, które również wymagają znajomości ze strony osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku VAT.

Celem szkolenia jest: wskazanie właściwych (według obowiązujących przepisów prawa oraz z aktualną linią interpretacyjną i orzecznictwem sądowym) rozwiązań w rozliczaniu oraz korygowaniu w deklaracji VAT -7, rejestrach sprzedaży zakupu (także w formacie JPK) podatku VAT należnego i naliczonego, składanych przez samorządowe jednostki budżetowe/zakłady budżetowe do własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów budzących wątpliwości, zwrócenie uwagi na błędy popełniane przez osoby rozliczające VAT oraz sposobu ich rozwiązania poprzez prawidłowe ujęcie w cząstkowych deklaracjach VAT i skonsolidowanej deklaracji VAT-7.

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Maria Kowalik, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych, w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej; Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego; jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych; uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Prowadzi wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0