Praktyczne doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów

„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Korzeniowska – Polak 

zapraszają na szkolenie pt.:

 

„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW

KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”,

 

zaplanowane w terminie 09 listopada 2017 r. tj. czwartek, w godzinach

9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

 

Cel szkolenia: 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Szkolenie będzie poświęcone analizie problemów oraz praktycznym rozwiązaniom dotyczącym kwestii, które budzą największe wątpliwości.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników organów administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej, którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, radca prawny, doktor prawa, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, dziekan Wydziału Administracji w Sieradzu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, autorka ponad 50 publikacji naukowych. Od roku 2008 przeprowadziła ponad 500 szkoleń.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0