WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

„WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023. NOWE PRZEPISY, ZADANIA GMINY, PROCEDURA, WZORY DOKUMENTÓW, PRAKTYKA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają  na szkolenie pt.:

„WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
NOWE PRZEPISY, ZADANIA GMINY, PROCEDURA, WZORY DOKUMENTÓW, PRAKTYKA”

zaplanowane w terminie 17 maja 2019 r. tj. piątek, w godzinach
12:00–16:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: z końcem roku 2019 upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2019 r. trzeba rozpocząć procedurę związaną z obowiązkiem wyboru przez rady gmin ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy.

W związku z tym  zapraszam Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione wszystkie praktyczne informacje i wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy zarówno według dotychczasowych, jak i zmienionych przepisów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej procedury wyborów na ławników.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarzy gmin, pracowników biur rady, członków zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

Prowadzenie szkolenia: Rafał Budzisz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. OBOWIĄZEK WYBORU ŁAWNIKÓW PRZEZ RADY GMIN I PODSTAWY PRAWNE WYBORÓW.

 

2. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

 

3. NEGATYWNE PRZESŁANKI WYBORU ŁAWNIKÓW.

 

4. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.

 

5. PROCEDURA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.

 

6. KOSZTY ZAŚWIADCZEŃ KRK, LEKARSKIEGO, KRS.

 

7. ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW I JEGO ZADANIA.

 

8. INFORMOWANIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW.

 

9. TERMINY I PROCEDURA WYBORU ŁAWNIKÓW.

 

 10. INFORMACJA O DOKONANYM WYBORZE ŁAWNIKÓW DLA PREZESA WŁAŚCIWEGO SĄDU.

 

 11. UCHWAŁA RADY GMINY W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW – PROCEDURA GŁOSOWANIA.

 

 12. STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU ŁAWNIKA I ODWOŁANIE ŁAWNIKA PRZEZ RADĘ GMINY.

 

 13. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW.

 

14. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

 

Wzory niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej procedury wyborów na ławników,
które uczestnicy otrzymają na szkoleniu to:

 

1. Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.

2. Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

3. Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.

4. Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

5. Wzór uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

6. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

8. Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.

9. Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

10. Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.

11. Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

12. Wzór protokołu ze zniszczenia zgłoszeń.

13. Wzór listy osób zgłaszających kandydata.

14. Wzór uchwały rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.

15. Wzór uchwały rady gminy o odwołaniu ławnika.

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0