ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Wiktorowska zapraszają 
na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
 

„ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI”,


zaplanowane w terminie 15 marca 2017 r. tj. środa, w godzinach
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Nowelizacją ustawy Pzp wprowadzono do działu III ustawy Pzp rozdział 6 zawierający przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Specjalną procedurę udzielania tych zamówień ustawodawca przewidział w ww. przepisach, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

- 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

- 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z zasadami i omówienie procedur udzielania zamówień na usługi społeczne. W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne zostaną omówione procedury przewidziane w art. 138n ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. procedura otwarta, procedura ograniczona oraz procedura negocjacyjna z wieloma wykonawcami.  Ponadto, w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne zostaną omówione procedury przewidziane w art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. procedury z zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminującego przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

Szkolenie adresowane jest do: specjalistów ds. zamówień publicznych, pracowników przygotowujących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, osób wykonujących czynności w postępowaniu, Członków Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia, kontrolerów i audytorów procedur zamówień publicznych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Ewa Wiktorowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Absolwentka wielu kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, doradca i praktyk, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa UZP, członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej, specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0