Zmiany w kasach fiskalnych

„ZMIANY W KASACH FISKALNYCH OD 1 MAJA 2019 R. KASY REJESTRUJĄCE – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA, SANKCJE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski  zapraszają na szkolenie pt.:
„ZMIANY W KASACH FISKALNYCH OD 1 MAJA 2019 R. KASY REJESTRUJĄCE – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA, SANKCJE”

zaplanowane w terminie 20 maja 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: Od 1 maja 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Nałożyło ono na podatników obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia (bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji), z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Podatnicy na podstawie nowego rozporządzenia są zobowiązani do zapoznania osób prowadzących ewidencje sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z ww. informacją do dnia 31 maja 2019 r.

 

Pierwsza część szkolenia (oznaczona cyfrą: 1) dedykowana jest pracownikom obsługującym kasy fiskalne i umożliwi osobom ewidencjonującym sprzedaż zapoznanie się z obowiązkami związanymi z wystawianiem i wydawaniem paragonu dokumentującego sprzedaż, otrzymaniem zaliczki – szczególnie w kontekście zmian w zakresie ich ewidencjonowania od 1 maja 2019 r., a także z dokonywaniem korekt związanych z reklamacjami, zwrotami towarów, czy anulowaniem paragonów.  Szkolenie pozwoli również uświadomić pracownikom ich osobistą odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości związane z niewystawianiem lub niewydawaniem paragonów fiskalnych.

 

Druga część szkolenia (oznaczona cyframi: 2-5) poświęcona jest omówieniu istotnych regulacji, które weszły w życie od 1 maja 2019 r. dotyczących kas rejestrujących. W jego trakcie przybliżone zostaną nowe obowiązki informacyjno-dokumentacyjne jakie spoczywają na podatnikach ewidencjonujących obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.  

 

Omówiony zostanie również nowy typ kas rejestrujących – kasy online, które będą obowiązkowe dla części branż od 1 stycznia 2020 r. Zmianie ulegają zasady i warunki odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Wprowadzone zostały nowe procedury związane z fiskalizacją kas, zakończeniem pracy kas, czy też kradzieżą, przypisaniem stawek VAT do wszystkich oznaczeń literowych przewidzianych w kasie rejestrującej, możliwością zmiany serwisanta itp.

 

Ponadto, w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Szkolenie adresowane jest do: skarbników gmin/miast i powiatów, głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego, dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  pracowników służb finansowo-księgowych, a także do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

 

Prowadzenie szkolenia: - Wojciech Zajączkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

 

Metody szkoleniowe:

Prezentacja, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.       

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

 1. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI SPRZEDAŻY, WYSTAWIANIA I WYDAWANIA PARAGONU FISKALNEGO. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA WW. ZASAD:

 

- pojęcie sprzedaży, likwidacja pojęcia „obrót”,

- na czyją rzecz należy wystawić paragon?,

- bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy,

- wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,

- moment wystawienia paragonu,

- wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki po zmianach od 1 maja 2019 r.,

- wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,

- paragon z NIP – sposoby postępowania w zależności od rodzaju kasy fiskalnej,

- moment wystawienia raportu fiskalnego dobowego,

- zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,

- konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),

- na kim ciąży odpowiedzialność z tytułu kks?,

- jakie kary z tytułu kks grożą za nieewidencjonowanie sprzedaży lub niewydanie paragonu fiskalnego?,

- oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.

 

2.  KASY ONLINE:

 

- zmiana ustawy o VAT i nowe rozporządzenia wykonawcze dot. kas fiskalnych,

- Centralne Repozytorium Kas:

 • kto je prowadzi,
 • do czego służy,
 • jakie dane gromadzi,

- które kasy łączą się z Centralnym Repozytorium Kas,

- jak zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas,

- brak internetu – składanie wniosków do urzędu skarbowego,

- konsekwencje braku wniosku dot. braku dostępu do internetu,

- zakres danych przekazywanych do Centralnego Repozytorium Kas,

- zakres danych na paragonach w kasach online,

- używanie kas fiskalnych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu,

- obowiązek sztywnego przypisania stawek VAT do wszystkich oznaczeń literowych przewidzianych w kasie rejestrującej,

nowe procedury:

 • fiskalizacja kasy,
 • serwisowanie,
 • przeglądy techniczne i doprecyzowanie terminów przeglądów kas,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • zakończenie działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcie i zakończenie ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
 • awarie kasy,
 • kradzież,
 • zmiana serwisanta,

- ustawowa sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,

- kategorie kas online i zakres ich użytkowania,

- pamięć fiskalna i pamięć chroniona w kasach online,

- zapisy danych z terminala płatniczego,

- terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych branż działalności gospodarczej,

- obowiązek stosowania kas online a możliwość ewidencjonowania sprzedaży na kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

3. NOWE ZASADY ODLICZENIA I ZWROTU KWOT Z TYTUŁU ZAKUPU KASY REJESTRUJĄCEJ:

 

- nowe warunki odliczania i zwrotu,

- uproszczenie zasad zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej,

- zmiany w zakresie odliczeń i zwrotów dla taksówkarzy oraz podatników zwolnionych z VAT,

- odliczenia i zwroty dotyczące kas online,

- odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy rejestrujące,

- odliczenia i zwroty dotyczące podatników posiadających już kasy online i nabywające inne kasy online,

- odliczenia i zwroty od kas rezerwowych,

- od kiedy i do kiedy można ubiegać się o zwrot kwoty na zakup kasy online,

- przepisy przejściowe dotyczące odliczeń i zwrotów,

- nowe regulacje dotyczące zwrotu kwot odliczonych na zakup kas rejestrujących,

 • wyjątki dotyczące kas online.

 

4. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM KAS REJESTRUJĄCYCH:

 

- obowiązki podatników związane z użytkowaniem kas fiskalnych,

- paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,

- paragon fakturą „uproszczoną”,

- propozycje zmian dotyczących obowiązkowego podawania NIP na paragonie fiskalnym,

- paragony fiskalne w JPK obecnie i po zmianie przepisów od 1 stycznia 2020 r.,

- paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,

- zapełnienie pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii – konsekwencje po nowelizacji przepisów,

- do kiedy będzie można użytkować kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii?,

 

5. ZWOLNIENIA PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE EWIDENCJONOWANIA SPRZEDAŻY PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W 2019 R.:

 

- warunki stosowania zwolnień podmiotowych,

- zwolnienia przedmiotowe w 2019 r.,

- czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,

- fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,

- potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bakowy – konsekwencje,

- kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników?,

- zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0