I Walne zebranie czonków SPIGDB

I Walne zebranie czonków SPIGDb

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Na  I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dokonano wyboru pierwszych Władz Stowarzyszenia. Prezesem został Cezary Dzierżek – Starosta Łowicki, Wiceprezesami – Marian Stasik – Wicestarosta Skierniewicki, Wacław Skulski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Członkami Zarządu: Józef Matysiak (Starosta Rawski), Wojciech Zdziarski (Starosta Łęczycki), Ryszard Bogusz (Prezydent Skierniewic), Ryszard Budzałek (Burmistrz Łowicza), Marcin Kubiak (Wicestarosta Sochaczewski) i Wiesław Garstka (Starosta Kutnowski), Członkami Komisji Rewizyjnej: Andrzej Barylski (Wójt Gminy Łowicz), Zenon Kaźmierczak (Wójt Gminy Kiernozia), Roman Łaziński (Wójt Gminy Chąśno).

       Na zebraniu tym zwrócono uwagę na założenia, które powinny być realizowane poprzez Stowarzyszenie w postaci rozwoju edukacji, rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego. Ustalono ponadto, że głównym celem Stowarzyszenia powinno być wypracowanie wspólnej polityki gospodarczej i promocyjnej oraz uzyskanie dostępu do środków Unii Europejskiej.

Podjęto uchwały w sprawie:

ustalenia składu liczbowego Zarządu Stowarzyszenia

ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej

wyboru Prezesa Stowarzyszenia 

wyboru dwóch Wiceprezesów

wyboru członków Zarządu 

wyboru Członków Komisji Rewizyjnej  

ustalenia wysokości i terminów płacenia składek członkowskich
(1000 zł +1 grosz od każdego mieszkańca)  

ustalenia budżetu Stowarzyszenia

utworzenia biura Stowarzyszenia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.