Nadzwyczajne posiedzenie Członków SPiGDB

Nadzwyczajne posiedzenie Członków SPiGDB

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Porządek Obrad

I. Rejestracja Delegatów.

II. Obrady Plenarne.

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Wybór Komisji Mandatowej.

1)  Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawy organizacyjne.

1)  Przyjęcie porządku obrad.

2) Wybór Prezydium Nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.

3) Przyjęcie regulaminu Obrad.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) finansowania przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zadania dotyczącego opracowania koncepcji i raportu oddziaływania na środowisko ZZO.

4. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie środków przeznaczonych na

Program Obszarów Wiejskich-Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Kucner- Dyrektor Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.   

5. Wystąpienie Pani Marszałek Województwa Łódzkiego – Elżbiety Hibner          

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl

Artykuły w naszych aktualnościach

W okresie już ponad 18-letniej działalności Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

  • Styczeń – luty 2006 r. – cykl szkoleń „Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w zakresie aplikowania o dostępne fundusze” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB. Projekt skierowany do osób pracujących, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach 40-godzinnego cyklu przeszkolono 25 osób.
  • 2 marzec - 29 marzec 2007 rok – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro–Akademia” w Łodzi przy współpracy SPiGDB zorganizowało projekt szkoleniowo - doradczy pn. ,,Wsparcie rozwoju polskiego eksportu”. W projekcie uczestniczyło 5 firm sektora rolno - spożywczego z terenu powiatu łowickiego, m.in. „Lamela”, Firma „Bracia Urbanek”, „Pszczółka”, Firma „Derek”, Firma „Agrofirm”. Bonusem był wyjazd 1 przedstawiciela firmy na targi Sial China w terminie 10 – 16 maja 2007 roku do Szanghaju.
  • „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” – obecnie realizowany przez powołany przez Stowarzyszenie celowy Związek Międzygminny „BZURA”.
  • projekt „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego w Skansenie w Maurzycach” w ramach ogólnopolskiej inauguracji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Projekt zakończony i rozliczony Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w grudniu 2012 r. 
  • kwiecień 2012 r. - marzec 2013 - projekt lekcji europejskich dla dzieci i spotkań informacyjnych młodzieży pn. „Młody Europejczyk”, zrealizowano 95 lekcji oraz spotkań w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych na terenie Podregionu Północnego oraz Centralnego Województwa Łódzkiego.

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres SPIGDB@BZURA.PL Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.