Szkolenia l SPIGDB

Szkolenia

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szkolenia

Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest m.in.: prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i innych członków Stowarzyszenia oraz opracowywanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury to także siedziba Reprezentacji Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego, obejmująca swym zasięgiem powiat łęczycki, kutnowski, łowicki, miasto na prawach powiatu Skierniewice, powiat skierniewicki i rawski. Prowadzona już od ponad 15 lat działalność edukacyjna, w ramach  działalności statutowej Stowarzyszenia, pozwoliła na przeszkolenie blisko 10 000  osób i zorganizowanie ponad 250 szkoleńi konferencji o różnorodnej  tematyce. 
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych o numerze ewidencyjnym 2.10/00086.2014,  prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

NASZ CEL

 

Dokładamy wszelkich starań, żeby uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń zyskiwali dostęp do najświeższych informacji o zamianach i procesach zachodzących  w danym temacie  oraz mieli okazję poznania najlepszych praktyk i najefektywniejszych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się w swojej codziennej pracy. Dążymy, aby w możliwie pełny sposób odpowiadać na Państwa oczekiwania, dlatego wszystkie nasze szkolenia, konferencje i seminaria kończy profesjonalna ankieta badanie zadowolenia klienta metodą CSI.
 

PRELEGENCI

 

Doświadczenie, jakie posiada kadra pracowników Stowarzyszenia  w organizowaniu szkoleń i konferencji  na polskim rynku, pozwala na korzystanie z wiedzy najwyższej klasy ekspertów i wykładowców. Nasi prelegenci to najbardziej doświadczeni pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,  Izby Skarbowej, RIO, ZUS, PIP, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Związku Powiatów Polskich, ABW, GIODO, wykładowcy uniwersyteccy, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, jak również niezależni specjaliści  od lat prowadzący kursy i szkolenia w swoich dziedzinach, będący autorami licznych publikacji książkowych oraz artykułów prasowych, biorący także czynny udział w aktualizowaniu istniejącego i tworzeniu nowego prawa.
 

NASZE USŁUGI

W ramach naszej działalności proponujemy Państwu m.in.:

 

  • konferencje,
  • seminaria,
  • szkolenia otwarte i zamknięte,
  • warsztaty edukacyjne,
  • spotkania informacyjne,
  • wyjazdy studyjne,
  • warsztaty nabywania praktycznych umiejętności, 

których celem było podnoszenie sprawności i efektywności działania administracji samorządowej w gminach i powiatach oraz ich jednostkach organizacyjnych. 
Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie kompetentnej i wyczerpującej informacji o najnowszych aktach legislacyjnych dotyczących samorządów lokalnych, propagowanie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania jednostek administracji samorządowej i tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy gminami i powiatami w tym zakresie.

Szkolenia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl