Projekt „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”

Projekt „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet V. Dobre rządzenie

Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 

Numer projektu: POKL.05.02.01-00-312/09

Beneficjent: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Okres realizacji projektu:  01.02.2011 r. -  31.10.2012 r.

Projekt „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0