czerwiec – listopad 2015 r. projekt „System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej – cykl szkoleń i konferencji”

czerwiec – listopad 2015 r. projekt „System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej – cykl szkoleń i konferencji”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 37 500,00 zł
z WFOŚiGW w Łodzi na realizacje projektu pn. „System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej – cykl szkoleń i konferencji dla samorządów”

Celem projektu pn. „System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej – cykl szkoleń i konferencji dla samorządów” realizowanego w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” było:

 • podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej urzędników,
 • zwiększenie rozpoznawalności systemu EMAS w kraju, 
 • przedstawienie EMAS jako dobrej marki,
 • zwiększenia liczby organizacji w rejestrze EMAS, w tym urzędów administracji państwowej,
 • wypełnianie zobowiązań rozporządzenia EMAS III,
 • realizacja celu średniookresowego ujętego  w Polityce Ekologicznej Państwa,
 • podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wprowadzenie systemu ekozarządzania  i audytu EMAS w urzędzie.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzono:

 1. Konferencję inaugurująca projekt w Łowiczu w dniu 15 czerwca 2015 r., w której uczestniczyli  przedstawiciele kadry zarządzającej JST z terenu całego województwa łódzkiego oraz przedstawiciele innych instytucji związanych z ochroną środowiska, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie;
 2. 4 sesje szkoleniowe o następującej tematyce: 
 • „Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Unii Europejskiej”- Łowicz, 07 września 2015 r.,  w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST, NGO, WFOŚiGW, UM WŁ, administracja zespolona - PIW, PSSE, agencja rządowa, 
 • „EMAS krok po kroku - wdrażanie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w urzędach administracji publicznej – dzień pierwszy” - Łowicz,  25 września 2015 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST, NGO, WFOŚiGW, UM WŁ, administracja zespolona - PIW, PSSE, agencja rządowa, 
 • „EMAS krok po kroku - wdrażanie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w urzędach administracji publicznej – dzień drugi”- Łowicz,  08 października  2015 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST, NGO, WFOŚiGW, UM WŁ, administracja zespolona - PIW, PSSE, agencja rządowa, 
 • „Zielone Zamówienia Publiczne” - Łowicz,  22 października 2015 r., w której uczestniczyli pracownicy merytoryczni JST, jednostek organizacyjnych JST, NGO, WFOŚiGW, UM WŁ, administracja zespolona - PIW, PSSE, agencja rządowa.  
 1. Konferencję podsumowującą projekt w Łowiczu w dniu 27 listopada 2015 r. w, w której uczestniczyli  przedstawiciele kadry zarządzającej JST jednostek organizacyjnych JST, NGO, WFOŚiGW, UM WŁ, administracja zespolona - PIW, PSSE, agencja rządowa, pomioty z branży gospodarki odpadami z terenu całego województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz przedstawiciele innych instytucji związanych z ochroną środowiska, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie;

 

Łącznie w konferencjach i szkoleniach w ramach projektu udział wzięło 217 uczestników. 

 

Projekt zakończony, rozliczony w WFOŚiGW w Łodzi.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0