„AKTUALNE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH”

„AKTUALNE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: 
„AKTUALNE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH” 
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: 
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” 
zaplanowane w terminie 26 kwietnia 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: w ramach szkolenia zostaną poruszone najnowsze wskazania dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o poddziałanie leśne 8.5: „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Zostaną również skonkretyzowane przypadki oczekiwanych zmian prawnych. Nastąpi także omówienie trybu postępowania w sferze ochrony, planowania i nadzoru oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Tematyka szkolenia będzie miała charakter ściśle praktyczny i będzie oparta na analizie konkretnych przypadków.

Szkolenie adresowane jest do: przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, gmin, Lasów Państwowych, a także do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Marek Geszprych, doktor nauk prawnych, pracownik Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, członek zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Pracuje także w Kancelarii radcy prawnego oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie. Od wielu lat specjalizuje się w prawie leśnym, z zakresu którego napisał i obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0