ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019 2020 PRZY UWZGLĘDNIENIU AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019 2020 PRZY UWZGLĘDNIENIU AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PRZY UWZGLĘDNIENIU AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO”,

zaplanowane w terminie 05 kwietnia 2019 r. tj. piątek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: poznanie podstawy prawnej regulującej proces tworzenia i zatwierdzania arkusza organizacyjnego oraz  regulujące ruch kadrowy; nabycie umiejętności  sporządzania arkusza organizacji pracy szkoły.

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów szkół i przedszkoli oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów edukacji i oświaty, radnych, szczególnie z komisji zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów ds. oświaty, inspektorów, specjalistów ds. kadr w oświacie.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

I. AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE ARKUSZA ORGANIZACJI

 1.    Nauczyciele przedszkola – kompetencja JST do ustalenia pensum w grupach mieszanych.
 2. Uśrednianie pensum nauczycieli a arkusz organizacji.
 3. Planowane zmiany do Karty Nauczyciela w związku ze sporem zbiorowym związków nauczycielskich i planowanym strajkiem.

 

 

II. ARKUSZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

 1.   Zalecenia organu prowadzącego co do sporządzania arkuszy organizacyjnych.
 2. Terminy, opinie w roku 2019.
 3. Co zawiera arkusz: rozporządzenie o organizacji roku szkolnego.
 4. Załączniki do arkuszy wymagane przez KO lub organ prowadzący.

 

 

III.  ZASADY OPRACOWYWANIA ARKUSZA W KONTEKŚCIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

 1. Ramowe plany nauczania a szkolne plany nauczania. 
 2. Zatrudnianie nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, wakaty.
 3. Kształcenie specjalne w arkuszu.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 5. Nauczanie indywidualne.
 6. Etaty pomocnicze - pedagog, psycholog.
 7. Dyrektor szkoły w arkuszu w sytuacji końca kadencji.
 8. Godziny w arkuszu. Możliwości JST w zakresie przyznania szkole dodatkowych godzin.
 9. Aneks wrześniowy - rzeczywisty obraz szkoły na dzień 1 września.

 

 

IV. PODSUMOWANIE - DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0