„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA.  BIEŻĄCE ZADANIA JST”

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA. BIEŻĄCE ZADANIA JST”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z informacją Premiera z dnia 11 marca br. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach  oraz wprowadzonym od 14 marca stanem zagrożenia epidemicznego, szkolenie  pn. „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA. BIEŻĄCE ZADANIA JST”, zaplanowana na dzień 31 marca br. zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie to ze względu za zakres tematyczny zostanie zorganizowane ponownie dopiero w 2021 roku.

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

 

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ. DOTACJA PODRĘCZNIKOWA. BIEŻĄCE ZADANIA JST”

 

zaplanowane w terminie 31 marca 2020 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia:  

  • omówienie nowych rozwiązań w sprawie dotacji podręcznikowej na rok 2020/2021;
  • omówienie spraw bieżących.

 

Szkolenie adresowane jest do: osób zarządzających lokalną oświatą, dyrektorów  szkół i przedszkoli, pracowników Wydziałów Oświaty, przedstawicieli JST, przedstawicieli ZEASów.

 

 Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. Obecnie Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy. Od  1999 r. związana jest z  pracą w jednostkach zajmujących się obsługą finansową oświaty. Jej doświadczenie związane jest również z koordynacją i obsługą projektów finansowanych w ramach programów SPO RZL oraz POKL. W ramach projektów realizuje cykle szkoleń dotyczące organizacji, finansowania, kontroli. Jest Członkiem Zarządu Śląskiego Forum Oświaty. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego prowadziła szkolenia z zakresu monitorowania i nadzoru finansowego: dotacje dla placówek niepublicznych oraz opłaty przedszkolne. Wielokrotnie prowadziła szkolenia wewnętrzne dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w zakresie gospodarki finansowej czy też kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Jej hobby to brydż sportowy.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

I. CZĘŚĆ - KONKURS

 

1. Omówienie przepisów prawnych obowiązujących w roku 2020 przy organizacji konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.

2. Ogłoszenie o konkursie.

3. Powołanie komisji.

4. Posiedzenie komisji - badanie formalne i część merytoryczna posiedzenia.

5. Rola przewodniczącego komisji.

6. Brak rozstrzygnięcia konkursu.

7. Unieważnienie konkursu.

8. Co po konkursie?

9. Zadania i kompetencje JST w sytuacji konfliktu pomiędzy ustępującym i nowym dyrektorem.

 

II. CZĘŚĆ - DOTACJA CELOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW

 

1. Aktualne przepisy prawa w zakresie pozyskania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

2. Definicje: podręcznik, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

3. Powielania i zakup urządzeń.

4. Zadania nauczycieli i dyrektora w zakresie tematu podręczników.

5. Aktualizacja wniosków - zadania JST.

6. Kwoty dotacji.

7. Omówienie załączników do rozporządzenia - czyli wzorów wniosków.

8. Kiedy można zrobić zakupy i jak je rozliczyć?

 

III. CZĘŚĆ - SPRAWY BIEŻĄCE

 

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

2. Arkusz organizacji na rok szkolny 2020/2021 - na co warto zwrócić przed zatwierdzeniem dokumentu?

3. Pytania i dyskusja

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0