„JAK ZAPOBIEGAĆ RYZYKOM POJAWIAJĄCYM SIĘ  W OKRESIE Z CZASOWEGO OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OŚWIATY  W ZWIĄZKU Z COVID - 19?”

„JAK ZAPOBIEGAĆ RYZYKOM POJAWIAJĄCYM SIĘ W OKRESIE Z CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z COVID - 19?”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Pani Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

 

„JAK ZAPOBIEGAĆ RYZYKOM POJAWIAJĄCYM SIĘ
W OKRESIE Z CZASOWEGO OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OŚWIATYW ZWIĄZKU Z COVID - 19?”,

 

zaplanowane w terminie 30 czerwca 2020 r. tj. wtorek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: okres zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej postawił przed szkołami
i przedszkolami ogromne wyzwania i istotną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań oświatowych w trudnej sytuacji epidemii. W szybkim tempie pod presją należało opracować i wdrożyć nowe rozwiązania. W trakcie działania pojawiały się nieprzewidziane okoliczności i ryzyka, których, oceniając z perspektywy czasu, można było uniknąć. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z potencjalnie trudnymi sytuacji, dobrymi praktykami oraz dowiedzą się jak warto się przygotować,
aby w przypadku ponownego zawieszanie zajęć w szkołach i przedszkolach zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów.

Materiały dla uczestników: propozycja wytycznych dotyczących organizacji nauczania zdalnego na terenie jst, propozycja wytycznych dotyczących wypłaty wynagrodzeń w przypadku wystąpienia godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych, wzór zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie przedłużenia kadencji dyrektora o rok.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zarządzających oświatą w gminach, osób  odpowiedzialnych za finanse oświatowe w gminach; skarbników, naczelników wydziałów edukacji, dyrektorów CUW, urzędników realizujących zadania oświatowe w gminach oraz dyrektorów  szkół/przedszkoli.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. Obecnie Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy. Od  1999 r. związana jest z  pracą w jednostkach zajmujących się obsługą finansową oświaty. Jej doświadczenie związane jest również z koordynacją i obsługą projektów finansowanych w ramach programów SPO RZL oraz POKL. W ramach projektów realizuje cykle szkoleń dotyczące organizacji, finansowania, kontroli. Jest Członkiem Zarządu Śląskiego Forum Oświaty. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego prowadziła szkolenia z zakresu monitorowania i nadzoru finansowego: dotacje dla placówek niepublicznych oraz opłaty przedszkolne. Wielokrotnie prowadziła szkolenia wewnętrzne dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w zakresie gospodarki finansowej czy też kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Jej hobby to brydż sportowy.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0