DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

„DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020”,

zaplanowane w terminie 27 stycznia 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 
10:00–15:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań dyrektorów i organu prowadzącego w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem nowych zapisów art. 70a i art. 70c ustawy Karta Nauczyciela - obowiązek doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych w szkoleniach branżowych.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników merytorycznych organów prowadzących odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli; kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług Wspólnych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -  Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 

I.        PRAWO

 

1.Omówienie przepisów prawnych obowiązujących w roku 2020 w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

2. Omówienie wzoru zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest (… - nazwa JST), a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

3.Omówienie wzoru wniosku dyrektora w sprawie doskonalenia zawodowego. 

 

4. Dokumentacja niezbędna do wydatkowania środków publicznych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

II. ZARZĄDZANIE DOSKONALENIEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI DLA REALIZACJI STRATEGII OŚWIATOWYCH

 

 

1. Doskonalenie a dokształcanie.

 

2. Czego potrzebuje polski nauczyciel, aby poprawić jakość kształcenia w szkołach i przedszkolach?

 

3. Potrzeby szkół i przedszkoli w aspekcie potrzeb uczniów i dzieci.

 

 

III. PODSUMOWANIE

 

1. Sprawy bieżące.

 

2. Dyskusja. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0