„DROGI WEWNĘTRZNE. ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD DROGAMI WEWNĘTRZNYMI”

„DROGI WEWNĘTRZNE. ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD DROGAMI WEWNĘTRZNYMI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki zapraszają na szkolenie pt.:

„DROGI WEWNĘTRZNE. 
ZASADY UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI POD DROGAMI WEWNĘTRZNYMI”
,

zaplanowane w terminie 19 kwietnia 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest:  zapoznanie pracowników gmin z problematyką dróg wewnętrznych, a w szczególności z zasadami, które dotyczą tych dróg oraz przepisami regulującymi ich status.Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw, które należą do kompetencji zarządców dróg, mając na względzie praktyczne podejście do tej problematyki.

 Szkolenie adresowane jest do:  pracowników urzędów gmin - referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami.

 Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Wiesław Podhorodecki, radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

 Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0