„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adama Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.:

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”,

zaplanowane w terminie 01 marca 2019 r. tj. piątek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: zapoznanie zamawiających z dokumentacją elektroniczną wraz z podpisem elektronicznym oraz nabycie nowej wiedzy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych po zmianach 18 października 2018 r. Wykładowca poruszy na szkoleniu także kwestię najpotrzebniejszych narzędzi elektronicznych oraz przekaże szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w postępowaniu.

Szkolenie adresowane jest do: specjalistów ds. zamówień publicznych, pracowników przygotowujących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz członków  Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Adam Wiktorowskiekspert, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka; autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH W KODEKSIE CYWILNYM (PISEMNA I ELEKTRONICZNA).

 

2. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 2A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (OD DNIA 18.10.2018 R.).

 

3. KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE I ZASADY WERYFIKACJI PODPISÓW.

 

4. DEFINICJA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO. ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU.

 

5. NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WYMAGANE DO ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI O ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZKOWE OD 18.10.2018 R.:

1)     Miniportal e-Zamówień -  zasady działania,

2)     komercyjne platformy zakupowe.

 

6. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK PO KROKU:

1)     przesyłanie i zmiany ogłoszeń,

2)     wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty,

3)     złożenie oferty,

4)     wadium,

5)     złożenie oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy,

6)     złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy,

7)     dokumenty składane w postepowaniu, wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów, E-certis,

8)     różnica między oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi, a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów, oświadczeń,

9)     podpisanie umowy,

10)faktury elektroniczne.

 

7. MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

 

8. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0