FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE GMINY

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE GMINY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają   na szkolenie pt.:

„FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE GMINY”

zaplanowane w terminie 28 marca 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem szkolenia jest: dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności  w zakresie wydatkowania środków publicznych na finansowanie kosztów funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy, a tym samym realizacja  obowiązku gminnego wynikająca m.in.: z przepisów art. 29 i 32 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z zm.),  art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z zm.) art. 174 i art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  zm.).

Szkolenie adresowane jest do: pracowników gmin/miast odpowiedzialnych w Urzędzie współpracę z OSP.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia –  Ewa Buczkowska – mgr prawa, mgr administracji, prawnik z ukończoną aplikacją radcowską, inspektor kontroli RIO w Łodzi od 1999 roku. Praktyk, od 2001 roku szkoleniowiec, doradca jednostek organizacyjnych; autorka wielu artykułów na tematy samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

 1. Zasady i zakres finansowania OSP. 
 2. Pojęcie utrzymania gotowości bojowej - jakie wydatki należy uwzględnić a jakich nie można? - katalog nieprawidłowości.
 3. Szkolenia organizowane przez PSP i ich rozliczenie.
 4. Obowiązek gmin w zakresie wypłaty rekompensaty pieniężnej dla członka OSP w razie wypadku.
 5. Mienie komunalne a własność OSP - kto i jak powinien prowadzić ewidencję?
 6. Planowanie finansowania OSP w budżecie gminnym (wydatki bezpośrednie, dotacje, wynagrodzenia dla kierowców, ekwiwalent, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej).
 7. Jak prawidłowo powinna zostać wystawiona faktura na sprzęt OSP?
 8. Cel społecznie użyteczny - kiedy, oprócz działań ratowniczych, można korzystać ze sprzętu OSP?
 9. Kwestia rozliczenia za media – zasady.
 10. Czy z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej może być zawarta umowa zlecenia?
 11. Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP - omówienie modelu postępowania.
 12. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - sposób obliczania, kiedy i od kiedy przysługuje,  kwestia dnia wolnego, czy można zrezygnować?
 13. Dotacje na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 14. Finansowanie badań lekarskich, rent, ubezpieczeń, odszkodowań dla członków OSP.
 15. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w kontroli RIO.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0