„JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH?...

„JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH?..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sławomira Prokopowicz  zapraszają na szkolenie pt.:

„JAK SKUTECZNIE WYEGZEKWOWAĆ PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH? NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
W POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. WYDAWANIE, WYGASZANIE I COFANIE WSZELKICH ZEZWOLEŃ  NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  W PIGUŁCE - DLA POCZĄTKUJĄCYCH I  DLA ZAAWANSOWANYCH. NOWE ZASADY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE W 2018 ROKU”

zaplanowane w terminie 07 grudnia 2017 r. tj. czwartek, w godzinach 9:30 – 14:30 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Szkolenie adresowane jest do: osób zajmujących się zezwoleniami  na sprzedaż alkoholu  w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna, jak i do tych  z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki,  ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących  samorządy.

 Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Sławomira Prokopowiczprawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca akademicki, praktyk w wielu ogólnokrajowych instytucjach szkoleniowych i doradczych; doradca urzędów samorządowych, autorka szkoleń sprofilowanych dla jednostek samorządowych.

Ponadto, na szkoleniu omówiony zostanie poselski projekt z dnia 31 października 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  niektórych innych ustaw. 

 Metody szkoleniowe: Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0