„KONTROLA GMINY W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH”

„KONTROLA GMINY W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz Robert Litwinek
zapraszają na szkolenie bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia pn.

 „Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne
i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości
w zakresie odpadów komunalnych”


realizowane w ramach projektu pt.:
„Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska -
szkolenia dla pracowników JST”

zaplanowane w terminie 21 września 2021 r. tj. wtorek,
w godzinach 9:00 - 15:00
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników szkoleń  do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel szkolenia:  na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników gmin obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz procedury kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej (wzory pism i wzory dokumentów) oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu - bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników JST wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia  – Robert Litwinek, były sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów.  Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.  

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl