LIKWIDACJA PIT DLA MŁODYCH – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE PIT I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU 2019

LIKWIDACJA PIT DLA MŁODYCH – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE PIT I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU 2019

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.:

„LIKWIDACJA PIT DLA MŁODYCH – OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE PIT I INNYCH OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU 2019”,

zaplanowane w terminie 01 sierpnia 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Od 01 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać zwolnienie podatkowe w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Wprowadzenie nowej ulgi wpłynie już w 2019 roku na zasady poboru zaliczek przez płatników wypłacających należności w ramach umowy 
o pracę oraz umów zlecenia.

 

Celem szkolenia jest: wyjaśnienie, co w praktyce wprowadzenie zmian oznacza dla płatników podatku PIT i omówienie, kiedy płatnicy nie będą musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26. roku życia.

Dodatkowo uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej spotykane problemy towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych, a także innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy. Uczestnicy na praktycznych przykładach pozyskają wiedzę z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, 
co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi. Zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Furmańczykbyła Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących obowiązków podatkowych płatników tego podatku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; autorka kilku publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1.    ZASADY STOSOWANIA ZWOLNIENIA PIT DLA MŁODYCH:

 

1)       Zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach?

2)       Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:

- zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,

- oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,

- zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

 

2. PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY, A PRZYCHÓD Z INNYCH ŹRÓDEŁ – WYPŁATY PIENIĘŻNE, ŚWIADCZENIA RZECZOWE, ŚWIADCZENIA CZĘŚCIOWO ODPŁATNE; POJĘCIE MOMENTU UZYSKANIA PRZYCHODU ZE STOSUNKU PRACY.

 

3. ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY, W TYM:

 

- spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.,

- samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów),

- sfinansowanie mieszkania,

- nieoprocentowana pożyczka.

 

4. ŚWIADCZENIA RZECZOWE FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ – ZASADY USTALANIA PRZYCHODU (MOMENT UZYSKANIA PRZYCHODU, SPOSÓB WYLICZENIA JEGO WYSOKOŚCI):

 

- upominki, prezenty, gadżety reklamowe, świadczenia okolicznościowe,

- wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę,

- udział w programie lojalnościowym a przychód pracownika.

 

5. NALEŻNOŚCI ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA – WARUNKI I ZASADY STOSOWANIA ZWOLNIEŃ PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ PIT:

 

- ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy (karty multi-sport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku),

- odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp,

- zapomogi – możliwość zwolnienia z PIT,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,

- podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia.

 

6.  ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH BYŁYM PRACOWNIKOM:

 

- odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia?

- odprawy, zaległe wynagrodzenia,

- opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty,

- skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS.

 

7. ZLECENIOBIORCA, CZŁONEK ZARZĄDU, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH ROZLICZANIA W ŚWIETLE USTAWY PIT.

 

8. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – ZASADY POTRĄCANIA KOSZTÓW ZE STOSUNKU PRACY I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. 

 

9.     PRAWA MAJĄTKOWE I INNE PRAWA – JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA PŁATNIKU TAKICH ŚWIADCZEŃ, PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z ROZLICZANIEM 50% KOSZTÓW PRAC AUTORSKICH.

 

10.  ŚWIADCZENIA NA RZECZ NIEREZYDENTÓW – SPOSÓB OPODATKOWANIA I INNE OBOWIĄZKI PŁATNIKA.

 

11.  POBÓR ZALICZEK NA PODATEK NA PODATEK, RODZAJE DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH, TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA OBOWIĄZUJĄCE PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

 

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0