„KONTROLA GMINY  W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE  I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

„KONTROLA GMINY W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Robert Litwinek zapraszają na szkolenie pt.:

 

„KONTROLA GMINY

W FIRMACH ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

I KONTROLA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W ZAKRESIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”,

 

zaplanowane w terminie 07 grudnia 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

 

Celem szkolenia jest: omówienie procedury i zasady kontroli prowadzonej przez pracowników  gminy  obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz procedury kontroli  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej - dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia – (wzory pism) oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

 

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych.

 

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Robert Litwinek - były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów.  Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

 

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0