„NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -  ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ ZMIAN”

„NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ ZMIAN”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.:

 

„NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -
ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ ZMIAN”,

 

zaplanowane w terminie 29 czerwca 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Skoro ustawa ma wejść w życie na początku 2021 roku, jej użytkownicy będą musieli się przygotować odpowiednio wcześniej do jej stosowania. Zakres zmian przewidzianych w ustawy jest bardzo szeroki.

Proponuję Państwu zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób systematyczny i w ciekawym ujęciu.
Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie koncepcji nowego prawa zamówień publicznych.

 

Szkolenie skierowane jest do: specjalistów ds. zamówień publicznych, pracowników przygotowujących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz członków  Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Adam Wiktorowski, ekspert, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka; autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0