„NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH. „WODY POLSKIE” JAKO REGULATOR RYNKU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. PRZYGOTOWYWANE ZMIANY ZASAD ZATWIERDZENIA TARYF”

„NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH. „WODY POLSKIE” JAKO REGULATOR RYNKU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. PRZYGOTOWYWANE ZMIANY ZASAD ZATWIERDZENIA TARYF”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Mirosław Krzyszczak zapraszają na szkolenie pt.:

„NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH. „WODY POLSKIE” JAKO REGULATOR RYNKU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. PRZYGOTOWYWANE ZMIANY ZASAD ZATWIERDZENIA TARYF”,

zaplanowane w terminie 01 grudnia 2017 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż od 1 stycznia 2018 r. system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Przewidziane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne. Wśród nowelizowanych ustaw znalazły się m.in. takie ustawy, jak ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy wreszcie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej także: „ustawa branżowa”). Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także gmin będących właścicielami tego rodzaju podmiotów, na szczególną uwagę zasługują zmiany tej ostatniej. Co istotne, znowelizowane przepisy ustawy branżowej weszły w życie już 24 sierpnia 2017 r. Oznacza to m.in. istotną zmianę przepisów dotyczących wód opadowych i roztopowych. Wśród nowych regulacji wiele kontrowersji wywołuje m.in. wyłączenie „wód opadowych i roztopowych” z pojęcia ścieków. W konsekwencji rodzi to pytanie o los prawny dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uwzględniają opłaty za odprowadzanie deszczówki. Ponadto, pojawiają się również wątpliwości dotyczące skutków prawnych, jakie wywoła przepis art. 558 nowego Prawa wodnego, który przewiduje swoiste „zamrożenie taryf” na rok 2018 oraz 2019 r. Sutkiem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne będzie także wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Częściowo zastąpią one obwiązujący obecnie opłaty za korzystanie ze środowiska. Oznacza to m.in. zmianę sposobu obliczania tzw. opłat środowiskowych, organów właściwych do ich wymierzania i pobierania, a także trybu ich uiszczania. Warto przy tym zauważyć, że wśród opłat za usługi wodne pojawią się także nieznane dotąd opłaty (np. opłata za zmniejszenia naturalnej retencji, zwana potocznie opłatą za deszczówkę). Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszym projektem zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu ścieków, która ma wprowadzić m.in. regulatora na rynku wody. W praktyce może się zatem okazać, że w 2018 r. taryfy będę przyjmowane i zatwierdzane według nowych przepisów.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników wydziałów gospodarki komunalnej urzędów miast i gmin oraz gminnych zakładów gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, osób zajmujących się weryfikacją oraz opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także reprezentantów zarządów gmin, zarządców sieci, konserwatorów.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Mirosław Krzyszczak partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów” oraz wielu innych publikacji  z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w „Monitorze Prawniczym”, „Przeglądzie Komunalnym”, „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie”;  były członek Zespołu Prawnego IGWP.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0