„NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JST I JEGO INWENTARYZACJA PO ZMIANACH PRAWNYCH”

„NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JST I JEGO INWENTARYZACJA PO ZMIANACH PRAWNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają  na szkolenie pt.:

„NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JST I JEGO INWENTARYZACJA PO ZMIANACH PRAWNYCH”,

zaplanowane w terminie 15 grudnia 2017 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Celem szkolenia jest:  podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz jego inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych, po zmianach prawnych w tym zakresie m.in. Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzenia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 dotyczącego środków trwałych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Agnieszka Drożdżalwieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec  i doradca  w zakresie finansów publicznych,  rachunkowości budżetowej oraz  gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0