„NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH”

„NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz  Agnieszka  Drożdżal   zapraszają na szkolenie pt.:

„NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH”

zaplanowane w terminie 26 stycznia 2018 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rachunkowości budżetowej w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911) oraz zmianami w zakresie sprawozdawczości budżetowej związanymi  ze zmianami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom pionów finansowo – księgowych w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu zmienionych przepisów, wprowadzających m.in.: nowe zasady ujmowania w księgach rachunkowych podatkowych i niepodatkowych dochodów oraz wydatków budżetu państwa, a także wydatków budżetu środków europejskich, jak również rozszerzony zakres sprawozdania finansowego oraz zmiany terminów i form przekazywania sprawozdań.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Agnieszka Drożdżalwieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca  w zakresie finansów publicznych,  rachunkowości budżetowej oraz  gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0