„NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

„NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.:

„NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE
DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE",

zaplanowane w terminie 04 lutego 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy na temat przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz mówienie zmian, jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Artur Gluziński, doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, prowadzi szkolenia w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

Metody szkoleniowe:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:
Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.   

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 
1. WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - ROZLICZENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2018 I LATACH WCZEŚNIEJSZYCH. KONKURSY OFERT OGŁOSZONE PRZED 01 MARCA 2019 ROKU. 
 

2. JAKIE ELEMENTY  POWINNY BYĆ WPISANE DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 
W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ: PRZESUWANIE ŚRODKÓW MIĘDZY POZYCJAMI KOSZTORYSOWYMI, WKŁAD WŁASNY, OCZEKIWANE REZULTATY? 
 

3. NOWY DRUK OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT:
- nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
- rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
- zasady konstruowania budżetu zadania.

4. UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
- co oznacza ramowy charakter umowy?
- dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
- ponoszenie wydatków w ramach zadania,
- zasady przesuwania środków w budżecie zadania, obowiązki informacyjne,
- zasady prowadzenia księgowości w zadaniu - faktury, opis,
- kontrola zadania - umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
- zasady  i tryb zwrotu dotacji,
- umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a), 
- załączniki do umowy.

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA:
- terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
opis osiągniętych rezultatów,
- konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
- rozliczenie budżetu.

6. OFERTA, UMOWA I SPRAWOZDANIE STOSOWANA PRZY KONKURSACH NA WYBÓR OPERATORA (REGRANTING).
 

7. OFERTA I SPRAWOZDANIA DO TRYBU UPROSZCZONEGO (ART. 19 A – MAŁE GRANTY).

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.pl  spigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0