NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
oraz prof. dr hab. Marek Górski i dr inż. Barbara Kozłowska
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: 

„NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH –
ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH” 

realizowaną w ramach projektu pt.: 

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 

zaplanowaną w terminie 30 września 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  poruszenie najbardziej aktualnych tematów związanych z gospodarką odpadami - szczegółowe omówienie wybranych zagadnień dotyczących najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników JST wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – prof. dr hab. Marek Górski, ekspert w dziedzinie gospodarki komunalnej, profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji US; autor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska: monografii, komentarzy do ustaw, artykułów naukowych oraz opracowań o charakterze popularyzatorskim, interpretujących i wyjaśniających nowe przepisy;

dr inż. Barbara Kozłowska, pracownik Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, specjalista od spraw zarządzania gospodarką odpadami i przetwarzania odpadów.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch. 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI V

 

 

SESJA 1

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W USTAWIE O ODPADACH (UO) DOKONANYCH W 2018 I 2019 ORAZ W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (UPCz) W 2019 R. 

 

2. GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2019 R.:

 

modyfikacje przepisów o selektywnej zbiórce odpadów: obowiązki właścicieli nieruchomości i firm wywozowych, zadania gmin,

-  likwidacja RIPOK i nowa konstrukcja „instalacji gminnych”,

-  zmiany dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

- ustalanie stawek opłaty za odbiór odpadów, opłata podwyższona,

-  zasady pokrywania kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

3. PYTANIA I DYSKUSJA. 

 

4. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

 

SESJA 2

 

 

5. GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH: 

 

produkty uboczne i utrata statusu odpadu,

-  zasady „usuwania odpadów”,

- obowiązki związane z magazynowaniem odpadów, w tym nadzór nad miejscami magazynowania i składowania odpadów,

- obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,

- wymagania związane z uzyskaniem zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

 

6. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, W TYM ZMIANY PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH Z 2018 ROKU.

 

7. PYTANI I DYSKUSJA. 

 

8. PANEL DYSKUSYJNY. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0