„OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO”

„OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:pt.: 
„OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE 
ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO” 
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” 
zaplanowane w terminie 27 kwietnia 2018 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: w ramach szkolenia zostaną poruszone najnowsze wskazania dotyczące prowadzenia gospodarki łowieckiej. Znowelizowane w marcu 2018 r. Prawo łowieckie wprowadziło szereg istotnych zmian w zakresie gospodarki łowieckiej, nakładając jednocześnie na samorząd terytorialny nowe zadania. Kwestie te dotyczą m.in. przyjmowania przez starostę oświadczeń o ustanowieniu zakazu polowania na nieruchomości, składania niezbędnej dokumentacji czy sposobu szacowania szkód łowieckich. Istotnym jest również możliwość skutecznego wniesienia sprzeciwu przeciwko włączeniu nieruchomości osoby fizycznej do obwodu łowieckiego. W trakcie prowadzonego szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na te, jak i na inne kwestie dotyczące problematyki łowieckiej.

Szkolenie adresowane jest do: przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych i gmin, a także do osób prawnych i osób fizycznych. 

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Marek Geszprych, doktor nauk prawnych, pracownik Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, członek zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Pracuje także w Kancelarii radcy prawnego oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie. Od wielu lat specjalizuje się w prawie leśnym, z zakresu którego napisał i obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0