„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2018 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2019”

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2018 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2019”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk  zapraszają na szkolenie pt.:

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2018 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO 
I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2019”,

zaplanowane w terminie 07 stycznia 2019 r. tj. poniedziałek, 

w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu,sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem należności pracowniczych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady opodatkowania a także możliwości zwolnienia z podatku świadczeń przyznanych pracownikom. Uczestnicy poznają aktualne orzecznictwo i interpretacje organów skarbowych.

Na szkoleniu omówione zostaną również przepisy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2809), w którym przewidziano m.in.: zmiany w zasadach poboru zaliczek na podatek oraz terminach sporządzania i przesyłania przez płatnika imiennych informacji PIT.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna FurmańczykZastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących obowiązków podatkowych płatników tego podatku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; autorka kilku publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości. 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 

1. Omówienie zmian przewidzianych dla płatnika na 2019 r. w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, związanych z wypełnianiem zeznań PIT przez administrację podatkową, w tym:
- skrócenie terminów przesyłania imiennych informacji do urzędu skarbowego,
- przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej,
- zmiany w zasadach poboru zaliczek na podatek.

2. Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy. Omówienie najnowszych interpretacji podatkowych, w tym:
- spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.,
- samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów),
- sfinansowanie mieszkania,
- nieoprocentowana pożyczka.

3. Świadczenia rzeczowe finansowane przez pracodawcę - zasady ustalania przychodu (moment uzyskania przychodu, sposób wyliczenia jego wysokości):
- upominki, prezenty, gadżety reklamowe, świadczenia okolicznościowe,
- wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę,
- udział w programie lojalnościowym a przychód pracownika.

4. Należności zwolnione z opodatkowania – omówienie warunków i zasad najczęściej stosowanych zwolnienia przewidzianych ustawą PIT:
- ZFŚS – stosowanie zwolnienia, przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy (karty multisport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku),
- odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- zapomogi – możliwość zwolnienia z PIT,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,
- podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia.

5. Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom:
- odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia?
- odprawy, zaległe wynagrodzenia,
- opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty,
- skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS.

6. Zleceniobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej – omówienie przykładowych świadczeń i zasad ich rozliczania w świetle ustawy PIT.

7. Nowelizacja przepisów w zakresie stypendiów i świadczeń dla uczniów i studentów.

8. Prawa majątkowe i inne prawa – jakie obowiązki ciążą na płatniku takich świadczeń?

9. Koszty uzyskania przychodu – omówienie zasad potrącania kosztów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających z rozliczaniem 50% kosztów prac autorskich.

10. Obowiązek sporządzania PIT 8C, przykłady świadczeń wolnych od podatku.

11. Zatrudnienie nierezydentów – zmiana stanowiska organów skarbowych w zakresie obowiązków płatnika.

12. Pytania i konsultacje.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, 

w związku z awarią strony internetowej, proszę o kontakt w celu pobrania karty zgłoszenia.

Przepraszam za urtudnienia.

tel. 46/838 12 54, 535 41 66 48

e-mail: e.felczynska@bzura.plspigdb@bzura.pl

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0