OCHRONA PRAWNA DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

OCHRONA PRAWNA DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki 
zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: 
„Ochrona prawna drzew lub krzewów
w świetle aktualnych rozwiązań prawnych”
 
realizowaną w ramach projektu pt.:
„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” 
zaplanowaną w terminie 17 kwietnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 
w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Cel konferencji:  problemy dotyczące zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów budzą wiele wątpliwości. Różne interpretacje, mnogość zagadnień szczegółowych, liczne i sprzeczne interesy uczestników postępowania, wiele stron jednego postępowania sprawiają, że nawet zachowując należytą staranność nie zawsze udaje nam się pozostać w zgodzie z literą prawa.

 

Konferencja adresowana jest do: urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, regionalnych konserwatorów przyrody, wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, zarządów dróg, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych odpowiedzialnych za tematykę usuwania drzew i krzewów.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienie podczas konferencji  – mec. Krzysztof Gruszecki, przez wiele lat był etatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Pełnił również funkcję sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego 
i sądowoadministracyjnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.     

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI II

 

SESJA 1

 

1.ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH W 2016 I 2017 R.

2.DRZEWA I KRZEWY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA W ŚWIETLE  ZMIENIAJĄCYCH SIĘ ROZWIĄZAŃ. 

3.ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW  NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY. 

4.DRZEWA I KRZEWY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ ROZWIĄZAŃ:

 

1)       pojęcie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

2)       objęcie terenu ochroną konserwatorską.

 

5.OCHRONA PRAWNA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW.

6.ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA.

7.PRZYWRACANIE GRUNTÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ.

8.USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE BEZ ZWIĄZKUZ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

9.POZOSTAŁE ZWOLNIENIA.

10.OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW.

11. PYTANIA I DYSKUSJA. 

12. PANEL DYSKUSYJNY.

 

SESJA 2

 

13.ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU DOKONANIA ZGŁOSZENIA.

14. PODMIOTY UPRAWNIONE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA.

15. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ZGŁOSZENIA.

16. SPRZECIW: TERMIN I PRZESŁANKI WNIESIENIA.

17. KARY PIENIĘŻNE ZA ZNISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW:

 

1)      za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów,

2)      za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia,

3)      za uszkodzenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją w obrębie korony drzewa.

 

18. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE WYMIERZENIA KARY: STRONY POSTĘPOWANIA,  POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE, ŚRODKI DOWODOWE I URZĄDZENIA POMIAROWE, ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI KARY, DECYZJE WYMIERZAJĄCE KARĘ.

19. ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI: PRZESŁANKI UZASADNIAJĄCE ODROCZENIE, ŚRODKI DOWODOWE POZWALAJĄCE PRZYJĄĆ, ŻE ZACHODZĄ PODSTAWY DO ODROCZENIA.

20. UMORZENIE KAR PIENIĘŻNYCH: POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE, PRZESŁANKI PRZEMAWIAJĄCE ZA UMORZENIEM.

21.PRZEDAWNIENIE KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT.

22.PYTANIA I DYSKUSJA. 

23. PANEL DYSKUSYJNY.

 

Projekt  współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0