„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY”

„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY” 
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: 
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” 
zaplanowane w terminie 04 grudnia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  celem szkolenia jest przedstawienie zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ponadto, na szkoleniu omówione zostaną procedury i problemy związane z ochroną zwierząt; wybrane aspekty kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji - z uwzględnieniem zmian w KPA  od 01 czerwca 2017 r. Omówione zostaną orzeczenia sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów. 

Na szkoleniu omówiony zostanie także projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw – poselski projekt z dnia 06 listopada 2017 r., który dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt, uszczelnienia systemu finansowania odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez samorządy m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Weterynarii, wprowadzenie zakazu: hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer i wykorzystywania zwierząt w cyrkach, doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie, rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników urzędów gmin, miast, pracowników  zakładów komunalnych, straży  miejskich, pracowników powiatowych inspekcji weterynarii, podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia – Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.  

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0