OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY. WZORY PISM I DECYZJI

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY. WZORY PISM I DECYZJI

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.

„Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości
i porządku.

Analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy. Wzory pism i decyzji”

realizowaną w ramach projektu pt.:

„Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST”

zaplanowaną w terminie 09 stycznia 2020 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 15:00

w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem projektu jest:  dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków, jakie nakładają aktualne przepisy prawne oraz przygotowanie uczestników konferencji do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków.

 

Celem konferencji jest:  przedstawienie zmian w ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto, omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt.

 

Konferencja adresowana jest do: pracowników urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracowników powiatowych inspekcji weterynarii, podmiotów prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

 

Wybór i opracowanie materiałów oraz wystąpienia podczas konferencji  – radca prawny Dariusz Matuk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

 

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.    

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI VIII

 

 

SESJA 1

 

 

1. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT – FUNKCJONOWANIE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO:

 

1)       Schroniska dla zwierząt - legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.

2)       Pomoc kotom w środowisku naturalnym, dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja, usypianie ślepych miotów.

3)       Zapewnienie opieki weterynaryjnej, zwłoki zwierząt bezdomnych.

4)       Wyłapywanie zwierząt.

 

2. POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO ZWIERZĄT A W SZCZEGÓLNOŚCI REGULACJE DOTYCZĄCE:

 

1)       Zakazów zabijania zwierząt.

2)       Regulacji z zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

3)       Ograniczenia w obrocie zwierzętami.

 

3. ZASADY UŻYCIA BRONI PALNEJ ORAZ ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W STOSUNKU DO ZWIERZĄT.

 

4. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY:

 

1)       Status zwierząt dziko żyjących.

2)       Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa.

3)       Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.

 

5. OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO I ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA DLA OSÓB TRZECICH.

 

6. PYTANIA I DYSKUSJA.

 

7. PANEL DYSKUSYJNY.

 

 

SESJA 2

 

 

8. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ODEBRANIA ZWIERZĄT W RAZIE STWIERDZENIA ICH RAŻĄCEGO TRAKTOWANIA:

 

1)       Wszczęcie postępowania.

2)       Przesłanki odebrania czasowego zwierząt.

3)       Postępowanie dowodowe - oględziny, opinie biegłych. Świadkowie.

4)       Treść decyzji, orzeczenie o zwrocie kosztów.

 

9. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA POSIADANIE PSÓW RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ.

 

10.ZASADY POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO I WYJAŚNIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM.

 

11. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SCHRONISK DLA ZWIERZĄT I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA WYŁAPYWANIU ZWIERZĄT – ZASADY I PROCEDURA.

 

12. WYKROCZENIA I POSTĘPOWANIE Z NIMI ZWIĄZANE – ROLA GMINY W POSTĘPOWANIU.

 

13. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCYCH SIĘ UCHYBIEŃ Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ GMIN.

 

14. PYTANI I DYSKUSJA.

 

15.  PANEL DYSKUSYJNY.

Projekt  współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0