„NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI GMIN  ZWIĄZANE Z OPŁATAMI  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

„NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI GMIN ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Robert Litwinek zapraszają na szkolenie pt.:

 

„NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI GMIN
ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”,

 

zaplanowane w terminie 04 listopada 2020 r. tj. środa, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Celem szkolenia jest: omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

 

Na szkoleniu omówione zostaną także kolejne zmiany egzekucji, opłatach i odbiorze odpadów komunalnych oraz zmiany  wpływające na podejmowane uchwały, zorganizowanie sposobu odbierania odpadów komunalnych przez gminy, kary finansowe dla pracowników za brak kontroli.

 

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają kontakt mailowy do osoby prowadzącej szkolenie – jest możliwość konsultacji (bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych) drogą elektroniczną!

 

 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

 

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Robert Litwinek - były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów.  Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

 

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0