„OPŁATY ZA ŚMIECI –  PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ GMINY”

„OPŁATY ZA ŚMIECI – PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ GMINY”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym zakazem zgromadzeń i imprez obowiązującym do odwołania https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia szkolenie pn. „OPŁATY ZA ŚMIECI – PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ GMINY”, zaplanowane na dzień 21 maja br. (czwartek) zostaje odwołane.

 

Uprzejmie informuję, iż szkolenie zostanie zorganizowane w przedmiotowym temacie w innym, dogodnym terminie. 

 

 Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Robert Litwinek zapraszają na szkolenie pt.:

 

„OPŁATY ZA ŚMIECI – PROBLEMY, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ GMINY”,

 

zaplanowane w terminie 21 maja 2020 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

Cel szkolenia jest: omówienie, jakie zmiany w opłatach wprowadziła ustawa z dnia
19 lipca 2019 roku zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; wskazania pułapek dla gminy w systemie naliczania opłat; omówienie na przykładach niejasności  i rozbieżności w  interpretacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają kontakt mailowy do osoby prowadzącej szkolenie – jest możliwość konsultacji (bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych) drogą elektroniczną!

 

Szkolenie skierowane jest do: urzędników administracji publicznej (urzędów gmin) zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi) a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
Robert Litwinek
- były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów.  Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

 

1. Bilansowanie systemu śmieciowego w gminie a wpływy z opłat.

2. Nowa deklaracja, co ma być w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

3. Nieruchomości niezamieszkałe – problemy ze stawkami i zgoda właściciela nieruchomości.

4. Jak zrobić odpis w przypadku nieruchomości niezamieszkałych?

5. Nieruchomości mieszane a opłata.

6. Nowe stawki opłat za pojemniki i worki.

7. Nowe stawki opłat za nieruchomości wypoczynkowe i rodzinne ogrody działkowe.

8. Czy można zadeklarować brak segregacji odpadów?

9. Decyzja w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów.

10. Powiadomienie przez podmiot burmistrza i właściciela nieruchomości.

11. Informacja podmiotu odbierającego odpady o braku segregacji – postępowanie organu.

12. Wymogi segregacji odpadów w treści regulaminu.

13. Co powinny zawierać nowe uchwały?

14. Do kiedy należy podjąć uchwałę o zwolnieniu na kompostowanie bioodpadów?

15. Nowy rachunek bankowy dla opłat.

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu z częścią szczegółową dotyczącą opłat i wydatków w systemie śmieciowym.

17. Częstotliwość odbioru odpadów, zmiany dla gmin wiejskich i części wiejskiej gminy miejskiej.

18. Limitowanie odbioru odpadów.

19. Nowy strumień odpadów w pszok.

20. Szacowanie wartości zamówienia a rozliczenie od 1 mg odebranych odpadów.

21. Problem z uchwałą dotyczącą zwolnienia z powodu kompostowania bioodpadów.

22. Wymagania dotyczące kompostowania- czy wprowadzać?

23. Kontrola kompostowania bioodpadów na nieruchomości.

24. Wymagania zamawiającego od podmiotu odbierającego w przypadku zwolnienia na kompostowanie bioodpadów.

25. Odpady rolnicze – jak wygląda zbiórka w pszok, czy jest to obligatoryjne?

26. Rozliczanie oddawania odpadów rolniczych.

27.  Zmiana danych a termin na złożenie nowej deklaracji.

28. Okres wsteczny w opłacie.

29. Okres bieżący na złożenie deklaracji o wysokości opłaty – praktyczne przykłady.

30. Zmniejszenie wysokości opłaty wstecz – przykłady.

31. Brak zamieszkiwania na nieruchomości – co zrobić?

32. Kilka deklaracji z bloku wielorodzinnego.

33. Sankcje dla gminy za brak kontroli, w tym kontrolisegregacji.

34. Kiedy powstaje obowiązek wnoszenia opłaty?

35. Górne stawki opłat.

36. Dochody gminy ze sprzedaży surowców wtórnych a opłata.

37. Sankcje karne dla właścicieli nieruchomości – nowość.

oraz

38. Inne zagadnienia związane z nowelą ustawy śmieciowej.

 

 

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0