„ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH. JAK EFEKTYWNIE WSPIERAĆ UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I NIE ZBANKRUTOWAĆ?””

„ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH. JAK EFEKTYWNIE WSPIERAĆ UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I NIE ZBANKRUTOWAĆ?”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
 Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.:

 

„ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH.

JAK EFEKTYWNIE WSPIERAĆ UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I NIE ZBANKRUTOWAĆ?”,

 

zaplanowane w terminie 17 czerwca 2021 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

 

 

Cel szkolenia: zadania dyrektora szkoły związane z planowaniem, organizacją oraz oceną efektywności działań na rzecz uczniów posiadających opinie w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obarczone znacznym ryzykiem. Finansowanie ze środków JST tego najbardziej nieprzewidywalnego, w kontekście finansowym zadania, powoduje konieczność negocjacji z organem prowadzącym. W momencie pojawienia kolejnego dokumentu (opinii) i konieczności angażowania kolejnych środków pojawia się stres, spory i wydłużony czas załatwienia sprawy.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z innowacyjnym, autorskim sposobem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gminnej jednostce samorządowej.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób zarządzających oświatą w gminie, dyrektorów  szkół, pracowników jednostek obsługi finansowej.

 

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów. Obecnie Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy. Od  1999 r. związana jest z  pracą w jednostkach zajmujących się obsługą finansową oświaty. Jej doświadczenie związane jest również z koordynacją i obsługą projektów finansowanych w ramach programów SPO RZL oraz POKL. W ramach projektów realizuje cykle szkoleń dotyczące organizacji, finansowania, kontroli. Jest Członkiem Zarządu Śląskiego Forum Oświaty. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego prowadziła szkolenia z zakresu monitorowania i nadzoru finansowego: dotacje dla placówek niepublicznych oraz opłaty przedszkolne. Wielokrotnie prowadziła szkolenia wewnętrzne dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w zakresie gospodarki finansowej czy też kwalifikowalności wydatków w ramach POKL. Jej hobby to brydż sportowy.

 

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

 

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad. 

Informacje podstawowe

Dane do faktury

Realizowane projekty

luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”
luty 2017 – maj 2018 projekt „Nowe prawo ochrony środowiska – szkolenia dla pracowników samorządowych”

Ostatnio realizowane programy

lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.
lipiec - grudzień 2017 r. projekt „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia”.

ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./ fax 46 837 53 20,
tel. 46 838 12 54,   535 416 648,  797 862 009
spigdb@bzura.pl